Project aanpak

If You Can Dream It,
We Can Make It

Ons doel is een tevreden klant

Grondige analyse

Elke organisatie is anders. Het is dan ook logisch dat de software voor je bedrijf over unieke en zeer specifieke functionaliteiten moet beschikken.

Hiervoor is een grondige pre-analyse zeer belangrijk. Deze analyse wordt dan gebruikt als leidraad voor het verdere verloop van het project en voor het bepalen van een prijsraming.

Kostprijs van een project

Na een analyse van de problemen wordt een prijsraming bepaald. Hierbij wordt het aantal werkdagen berekend voor het project. Na vermenigvuldiging met de prijs van een werkdag, kan dan de kostprijs raming berekend worden. De prijs is een schatting, want eens er met de testversie gewerkt wordt zijn er steeds extra’s die kunnen toegevoegd worden. Hou er wel rekening mee dat maatsoftware altijd een stuk duurder is dan standaard software. Daartegenover staat wel dat wij dankzij onze ervaring reeds gebruik maken van een reeks standaard bibliotheken waardoor we het aantal werkuren zo beperkt mogelijk kunnen houden.

Het grote voordeel van je maatsoftware is dat je niet gebonden bent aan gebruikerslicenties of andere recurrente kosten. Je betaalt enkel voor onze gepresteerde uren. Bij ons ontvang je steeds een bedrijfslicentie, het aantal gebruikers speelt geen rol.

Je moet de software ook zien als een lange termijn investering waarmee je als bedrijf veel geld en personeel kan uitsparen. Goede software betaalt zichzelf terug.

Afwerking van het project

We durven niet beweren dat in het begin alles feilloos verloopt. Daar zijn we eerlijk in. Elk maatproduct moet nu eenmaal een testperiode doorstaan. Hierbij is het erg belangrijk dat je de nodige testtijd voorziet, zodat de meeste problemen al opgelost zijn vooraleer de software in productie wordt genomen. We zijn evenwel trots te kunnen meedelen dat alle tot hiertoe gemaakte producten tot een goed einde werden gebracht met tevreden klanten als resultaat.